Uheldige naboer!

 

Da Nyboder blev opført, blev krudtmagerens hus placeret i udkanten - en rar og rolig nabo kunne krudtmageren jo ikke siges at være. I 1658 skete en eksplosiv ulykke der gik ud over længerne i Tulipan og Elefantgade.

 

For at tilvejbringe sådanne ullykker bestemtes det, at et krudttårn til opbevaring af flådens samlede krudtbeholdning skulle opføres. Denne blev placeret for enden af Hjertensfrydsgade på bastionen i 1671-73. I 1779 gik det galt og krudttårnet sprang i luften med store ødelæggelser til følge for Nyboder. 7 mennesker omkom og 47 var såret. De bygningsmæssige skader vurderedes til 40.000 rigsdalere og ødelæggelserne af beboernes bohavende opgjordes til 3.500 rigsdalere.