Orientering om byggearbejderne

Aktiviteter som kan medføre støj, støv og vibrationer i uge 2 & 3, 2022:

 

  • Fra og tilkørsel af affaldscontainere i Suensonsgade og Haregade. 
  • Blandeanlæg ved byggeafsnit 3 og 2, fra- og tilkørsel af materialer.
  • Vådskæring af teglsten til gulve.
  • Nedtagning af facadestillads i byggeafsnit 2.   

Stilladsarbejdet udføres jf. gældende regler for støj fra byggepladser i Københavns Kommune, og kan forårsage periodevis støj. Bemærk at byggehegnet vil blive rykket yderligere ud på gaden mens stilladsnedtagningen står på.


Kort over etapperne

Kort over byggeafsnit i Haregade, Tigergade og Suensonsgade