Navnet

Hvorfor hedder Nyboder "Nyboder"?

Nyboder blev først kaldt “Bådsmandsboder“ i modsætning til de ældre “Skipperboder“, der lå inde ved Holmens Kanal. Oprindeligt skulle bebyggelsen have heddet “Sankt Annæ By“ efter en gammel bro, der lå ved det gamle voldsystem nær ved sundet. Kastellet Nyboders nabo hed da også i dets første udformning “Sankt Annæ Skanse“, men kom ved senere ombygning til at hedde Kastellet. Nyboders oprindeligt tiltænkte kirke, som aldrig blev gjort færdig, skulle hedde “Skt. Annæ Rotunde“.

Ret hurtigt efter opførelsen fik bådsmandsboderne i folkemunde deres nuværende navn “Nyboder“, da de jo var de nye boder i forhold til de ældre med samme funktion ved Holmens Kanal.