Indretning

Stridigheder om interiør 

Selvom Nyboder udadtil altid har fremstået meget ens i udformning har der indadtil været store forskelle. Når man fik et Husbrev (lejekontrakt) dvs. retten til en bolig i Nyboder, så stod man selv for en del af indretningen af boligen.

 

Udsmykningen i de forskellige boliger varierede derfor meget. Folk satte forskellige lofter, dørkarme og lister op. Det meste stammede fra materialer, der på den ene eller anden måde blev til overs på flådens værksteder. Denne tradition kunne til tider give anledning til stridigheder, når folk avancerede i Nyboder og derfor skulle flytte til en anden bolig. For i hvilket omfang kunne man tage sine forbedringer med sig, og hvad kunne man tillade sig at kræve for sine forbedringer? 

 

I 1741 er der således en strid i bebyggelsen mellem to kaptajner, der først bilægges efter, at kongen har været inddraget i sagen.