Hvorfor opføres Nyboder?

Logerende

På Chr.4 tid  var det meget normalt, at hærens og flådens mandskab blev privat indkvarteret i rigets forskellige større byer med garnisons forlægninger og flådemandskab. Dette blev gjort mod en kompensation for de borgere, der havde logerende, men ordningen var ikke særlig populær hos nogen af parterne. Både de borgere, der lage hus til følte ikke, at de fik deres udgifter dækket og de indlogerede levede ofte under meget ringe forhold. Derfor var Nyboder et helt nyt og for sin tid meget moderne tiltag som Chr.4 satte i gang med etableringen af disse boliger i 1631.

Den 7. januar 1631 skrev kongen selv følgende: ”tænke på paa middel, at man kan accomendere Søefolckid bedre med besoldningen och lossomenter”.

For Chr.4 var der også tale om at effektivisere flåden, så der var en fast stok af søfolk at tage af, når flåden skulde udrustes. Førhen havde mobiliseringen været en noget mere langsommelig affære, når man skulle udruste flåden med mandskab, som jo blev hentet over hele landet helt op til Norges kyster.