Historiske renoveringer

Bodernes ruin må følge

Gennem tiden har det været nødvendigt at istandsætte og vedligeholde Nyboder. Der findes en del kilder, der omtaler dette forhold, og det er ikke altid, at boligmassen har haft det lige godt.  Man havde fra 1690 haft et egentligt vedligeholdelsesbudget til Nyboder, men denne post led dog i perioder under nedskæringer på grund af krige. For eksempel kunne en generalbygmester, der havde ansvaret for Nyboders vedligeholdelse i 1722, aflægge en meget dyster rapport over bygningernes tilstand efter Store Nordiske krig 1700-1721. Konklusionen på rapporten var, at ”Bodernes ruin må følge”, hvis man ikke omgående greb ind.