Geddes eleverede kort

 

Geddes eleverede kort

Betegnelsen ”Geddes kort” dækker over tolv bydelskort over København, og det eleverede kort viser København fra luften. Kortene var kongemagtens initiativ, da de præcise kort kunne hjælpe med skatteopkrævninger og forsvar af byen. Kongemagtens ønske om kortene var også af praktiske årsager, da der var kommet nye bydele til, efter Københavns Brand i 1928. De første kort blev udarbejdet af overkonduktør Johan Sylvester Sibrandt.

 

10 år efter Sibrandts opmålinger, ønskede kongemagten nu at udgive et samlet kort over København, da der igen var opstået nye bydele. Denne gang tog man kontakt til Samuel Christoph Gedde, som satte sin søn på opgaven, Christian Gedde. Han startede sine opmålinger i 1757 og kunne i slutningen af 1758 aflevere tolv opdaterede kvarterkort.

 

Kvarterkortene var forudsætningen for at lave det nye, store bykort, som skulle have samme stil som Louis Bretez´ kort over Paris fra 1739. Meningen med kortet var sikkert at man skulle vise, hvor stor og imponerende København var blevet.

I 1761 afleverede Christian Gedde et farvestrålende eleveret kort, som blev hængt op på Københavnsrådhus. Kortet var dog aldrig tiltænkt at skulle udgives til offentligheden, da det viser Københavns befæstning ret detaljeret, og den viden kunne en angribende fjende bruge. Plan var derfor at lave en bearbejdet version, hvor de militære hemmeligheder ikke kunne ses – men det blev aldrig til noget.

 

Du kan se kortet på København Stadsarkivs hjemmeside.

 

Hjemmesiden er etableret af Københavns Stadsarkiv i forbindelse med 250 året for Christian Geddes eleverede kort over København, og hjemmesiden bygger på en digital udgave af dette kort.