Udvikling frem mod 1800-tallet

Kraftigt ændrede forhold gjorde det vigtigt med gode naboer

 

Allerede i slutningen 1600 tallet bliver forholdende i Nyboder ændret kraftigt. For at få plads til den stadig stigende mængde af folk, der gjorde tjeneste i flåden halverer man nu de enkelte huse i Nyboder. Det betød selvsagt, at man kunne få plads til mange flere i Nyboder, men samtidig forringedes boligforholdende, da indbyggerne nu kun havde halvt så meget plads som før. Denne udvikling skyldes bl.a. at flåden fra slutningen af 1600 tallet begynder at vokse betydeligt.

 

Tabet af Skåne, Halland og Blekinge i midten af 1600 tallet betød, at det blev vigtigt for det danske rige at have en ekstra stærk flåde. I første omgang var det nødvendigt i forbindelse med, at man forsøgte at tilbageerobre de tabte provinser fra svenskerne, men da det ikke lykkedes var det i lige så høj grad for at kunne dæmme op for den svenske trussel og samtidig bevare sin magt i Østersøområdet. En anden årsag var, at Danmark så småt var ved at udvikle sig til en kolonimagt med kolonier i både Indien, Afrika og Vestindien, hvilket betød et behov for en stærk flåde.

 

To etager | Nyboder udbygges 1783 mod nord og ombyggede samtidig husene til to etager.

 

Denne udvikling forsætter ind i 1700 tallet og forstærkedes yderligere af, at Danmark fra 1721 til 1801 holdt sig ude af krige og førte en neutralitetspolitik. Som følge af denne politik steg behovet for en endnu stærkere flåde, da man skulle kunne beskytte sine handelsskibe, som nød rigtig godt af neutralitetspolitikken. Behovet får at udvide Nyboder bebyggelsen blev derfor nødvendig nok engang. Man udvidede mod nord og ombyggede samtidig husene til to etager. På denne måde kunne man nu få plads til op til fire familier i et enkelt Nyboderhus. Det betød bl.a., at beboerne i de to øverste lejligheder nu skulle ind og ud gennem underboernes køkken. Man kan roligt forstille sig, at der må have været en livlig trafik i underetagens køkken, der fungerede som hele husets forbindelse til både gård og gade. Forholdene har været trange, og det har været yderst vigtigt at være på god fod med sine naboer.