Udvikling fra 1800-tallet

Udbyggelse, to-etager, langsom indsvinden, gul farve og "De Grå Nyboder"

Den kraftige udbyggelse af Nyboder forsætter et stykke ind i 1800 tallet, men efter Københavns bombardement i 1807 og englænderne, som konsekvens deraf sejlede bort med det meste af flåden – gik udvidelserne for en tid i stå. På et kort fra 1816 over Nyboder, der viser hvem, der boede hvor, kan man også se, hvor meget af bebyggelsen, der er blevet omdannet til to-etager, samt hvor der stadigvæk stod tomme huse, som var blevet ødelagt under bombardementet i 1807.

 

Hvem bor hvor | Kortet fra 1816 viser hvem, der boede hvor, hvilke der var blevet omdannet til to-etager, samt hvor der stadigvæk stod tomme huse, som var blevet ødelagt under bombardementet i 1807. Det Kongelige Bibliotek

 

Den videre udvikling op gennem 1800 tallet betød, at behovet for en flåde med så stort et mandskab som i 1700 tallet gradvist svandt ind. Det betød, at Nyboders areal langsomt svandt ind og en årgang var helt truet af udslettelse på grund af nye byplaner. Ferdinand Meldahl, der var manden bag tanken om helt at rive Nyboder ned, er pudsigt nok også manden, der er skyld i Nyboders nuværende gule farve - et af Nyboders stærke karakteristika i dag. Han ændrede Nyboders farver i 1860’erne, i stedet for som først planlagt at rive hele bebyggelsen ned.

 

I 1886-1893 opførtes det sidste Nyboder, der er blevet kendt som ”de Grå Nyboder”. Bygningerne var større og mere tidssvarende, og var langt fra Chr.4’s første Nyboder i udseende. Et havde de dog til fælles med det første Nyboder, og det var den grå farve som det første Nyboder også havde.