Ringe sanitære forhold

På grund af Nyboders særstatus som militært/flåde område stod man ikke under civile love og regler. Det betød bl.a., at man i lang tid ikke fulgte de ellers gældende regler for renovation.

 

Da Nyboder blev opført var byggeriet ellers på mange måder langt foran, når det gjaldt de sanitære forhold. Den store afstand mellem husene var således i stærk kontrast til det resterende København hvis middelalderlige kerne i høj grad bestod af smalle stræder og små gyder, der ikke ligefrem har været befordrende for saniteten.

 

Selvom der altså var masser af mulighed for frisk luft i Nyboder på grund af den lave bebyggelse og den gode plads mellem bygningerne blev den gode plads i stedet en ulempe, da pladsen i høj grad blev brugt til skrald og andet skarn, som alt for sjældent blev skaffet af vejen.  

 

Indtil 1671 smed man sit affald i vandet ud fra knippelsbro men det blev dog stoppet pågrund af den stigende forurening.

 

Først i løbet af 1700 tallet kommer der gradvist skik på sagerne.