Orientering om byggearbejderne

Aktiviteter som kan medføre støj, støv og vibrationer i uge 26 & 27:

  • Fra og tilkørsel af affaldscontainere i Suensonsgade og Haregade. 
  • Komprimering af sandfyld i gårdrum. 
  • Brolægning i etape 5 og 4 
  • Nedrivning af tag mod Tigergade, etape 1 
  • Nedbankning af banketter, etape 1
  • Kraning af materialer i Borgergade og Kronprinsessegade. Der afspærres midlertidigt i området. Personer indenfor afspærring skal bære hjelm.

 Kort over etapperne

Kort over etapperne i Haregade og Suensonsgade