Orientering om byggearbejderne

Aktiviteter som kan medføre støj, støv og vibrationer i uge 22 & 23, 2021:

 

  • Fra og tilkørsel af affaldscontainere i Suensonsgade og Haregade. 
  • Arbejde med finecutter bl.a. i forbindelse med istandsættelse af vinduer (Suensonsgade).
  • Blandeanlæg ved byggeafsnit 4 og 3, fra- og tilkørsel af materialer.
  • Vådskæring af teglsten til gulve.
  • Varsling om nedtagning af stillads i byggeafsnit 4 primo juli


Kort over etapperne

Kort over byggeafsnit i Haregade, Tigergade og Suensonsgade