Orientering om byggearbejderne

Aktiviteter som kan medføre støj, støv og vibrationer i uge 20 & 21:

 

  • Fra og tilkørsel af affaldscontainere i Suensonsgade og Haregade. 
  • Opsætning af stillads i byggeafsnit 2.
  • Kompressor ved byggeafsnit 2 og 3.
  • Nedriving af tag i byggeafsnit 2.
  • Nedkastning af affald fra stillads.
  • Istandsættelse af vinduer (finecutter).
  • Kraning af materialer i Borgergade og Kronprinsessegade. Der afspærres midlertidigt i området.  


Kort over etapperne

Kort over byggeafsnit i Haregade, Tigergade og Suensonsgade