Orientering om byggearbejderne

Aktiviteter som kan medføre støj, støv og vibrationer i uge 34 & 35:

 

  • Til og frakørsel af affaldscontainere i Suensonsgade og Haregade. 
  • Komprimering af sandfyld i gårdrum. 
  • Brolægning i etape 3. 
  • Etablering af jernpladevej i Suensonsgade langs fortov.
  • Blandeplads i Haregade.
  • Kørsel med jordcontainere og gravearbejder ved etape 3 og 2.
  • Opsætning af stillads i etape 5.
  • Kraning af materialer i Borgergade og Kronprinsessegade. Der afspærres midlertidigt i området.  

    Kort over etapperne

Kort over etapperne i Haregade og Suensonsgade