Orientering om byggearbejderne

Aktiviteter som kan medføre støj, støv og vibrationer i uge 15 & 16:

  • Fra og tilkørsel af affaldscontainere i Suensonsgade og Haregade. 
  • • Komprimering af sandfyld i gårdrum. 
  • • Opbankning af terrændæk i boliger, etape 2 
  • • Brolægning i etape 1 og 5 
  • • Opstilling af facadestillads, etape 1

Kort over etapperne

Kort over etapperne i Haregade og Suensonsgade