Orientering om byggearbejderne

Aktiviteter som kan medføre støj, støv og vibrationer i uge 42 & 43:

 

  • Fra og tilkørsel af affaldscontainere i Suensonsgade og Haregade. 
  • Komprimering af sandfyld i gårdrum. 
  • Brolægning i etape 2. 
  • Blandeplads i Haregade.
  • Opsætning af stillads i etape 4.
  • Kompressor ved etape 5
  • Kraning af materialer i Borgergade og Kronprinsessegade. Der afspærres midlertidigt i området.  


Kort over etapperne

Kort over etaper (byggeafsnit) i Haregade, Tigergade og Suensonsgade