Orientering om byggearbejderne

Aktiviteter som kan medføre støj, støv og vibrationer i uge 6 & 7:

 

  • Fra og tilkørsel af affaldscontainere i Suensonsgade og Haregade. 
  • Opsætning af stillads i etape 2.
  • Kompressor ved etape 2.
  • Opsætning af tagrender på stillads, etape 1, 5, 4 og 3.
  • Nedkastning af affald fra stillads.
  • Istandsættelse af vinduer (finecutter)
  • Kraning af materialer i Borgergade og Kronprinsessegade. Der afspærres midlertidigt i området.  


Kort over etapperne

Kort over etaper (byggeafsnit) i Haregade, Tigergade og Suensonsgade