Orientering om byggearbejderne

Aktiviteter som kan medføre støj, støv og vibrationer i uge 37 & 38:

 

  • Fra og tilkørsel af affaldscontainere i Suensonsgade og Haregade. 
  • Kompressor ved byggeafsnit 2.
  • Nedkastning af affald fra stillads.
  • Arbejde med finecutter bl.a. i forbindelse med istandsættelse af vinduer.
  • Blandeanlæg ved etape 5, fra og tilkørsel af materialer.
  • Kraning af materialer i Borgergade og Kronprinsessegade. Der afspærres midlertidigt i området.  


Kort over etapperne

Kort over byggeafsnit i Haregade, Tigergade og Suensonsgade