Orientering om byggearbejderne

Aktiviteter som kan medføre støj, støv og vibrationer i uge 51 & 52:

  • Fra og tilkørsel af affaldscontainere i Suensonsgade og i mindre omfang Haregade.
  • Komprimering af sandfyld i gårdrum og fortov i Tigergade.
  • Afrensning af murværk, ved nålehammer, i Haregade på gårdsidens lange stokke.
  • Fugeudkradsning i Haregade på gårdsiden etape 3-4.
  • Nedbankning af puds i boliger, etape 4
  • Opbakning af gulve

 

Generelt arbejdes der ikke i uge 52.

 

Kort over etapperne

Kort over etapperne i Haregade og Suensonsgade