Orientering om byggearbejderne

Aktiviteter som kan medføre støj, støv og vibrationer i uge 8 & 9:

  • Fra og tilkørsel af affaldscontainere i Suensonsgade og i mindre omfang Haregade.
  • Komprimering af sandfyld i gårdrum og fortov, Tigergade.
  • Afrensning af murværk, ved nålehammer i Haregade, gårdsidens lange stokke.
  • Fugeudkradsning i Haregade side på gårdsiden etape 3-4.
  • Nedbankning af puds i boliger, etape 4.
  • Opbankning af gulve etape 4.

Kort over etapperne

Kort over etapperne i Haregade og Suensonsgade