Orientering om byggearbejderne

Aktiviteter som kan medføre støj, støv og vibrationer i uge 48 & 49:

 

  • Fra og tilkørsel af affaldscontainere i Suensonsgade og Haregade. 
  • Komprimering af sandfyld i gårdrum. 
  • Brolægning i etape 2. 
  • Blandeplads i Haregade.
  • Opsætning af stillads i etape 3.
  • Kompressor ved etape 5 og 4.
  • Opsætning af tagrender på stillads, etape 1, 5 og 4
  • Kraning af materialer i Borgergade og Kronprinsessegade. Der afspærres midlertidigt i området.  


Kort over etapperne

Kort over etaper (byggeafsnit) i Haregade, Tigergade og Suensonsgade