Naboorientering December 2021

Naboorientering #9, december 2021:

 

Status for Restaurering og modernisering af De Gule Stokke i Nyboder - Etape 2

 

Til beboere i Haregade, Tigergade og Suensonsgade

 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse restaurerer og moderniserer i disse år det historiske gule Nyboder etape for etape. Vi er i gang med etape 2, som omfatter Haregade 1-22, Tigergade 7-14 og Suensonsgade 1-51/ulige numre.

 

I denne niende naboorientering har vi samlet information om, hvilke aktiviteter I kan forvente på byggepladsen de næste par måneder, status på tidsplanen og praktisk information.

 

Status på projektet

Aktiviteter på byggepladsen den kommende tid:

 

 • Montering af køkken- og bryggerselementer i byggeafsnit 1 og 5
 • Genopsætning og tilpasning af bevaringsværdige snedkerelementer indvendigt i husene i byggeafsnit 1, 5 og 4.
 • Indvendigt malerarbejde i byggeafsnit 1 og 5
 • Lægning af gulve i byggeafsnit 4 og 3
 • Udvendigt malerarbejde i byggeafsnit 4, 3 og 2.
 • Indvendige pudsarbejder i byggeafsnit 3 og 2 (dette arbejde kan medføre støv og periodevis støj)
 • Nedtagning af stillads i byggeafsnit 2 (dette arbejde kan medføre periodevis støj)
 • Lægning og tilskæring af tegl til gulve. (Dette arbejde kan medføre støj i kortere perioder, når stenene tilskæres).
 • Installationsarbejder vedr. el og vvs.

 

I uge 51, 52 og 1 forventes der at være nedsat aktivitet på byggepladsen.

 

Kort over byggeafsnit i Haregade, Tigergade og Suensonsgade

 

Fremgangen på pladsen

I sensommeren blev den sidste tagsten lagt, og som I måske har bemærket, er totaloverdækningen nu fjernet fra alle byggeafsnit. Facadestilladset i byggeafsnit 2 er pt. ved at blive nedtaget, og forventes på nuværende tidspunkt at være helt nedtaget primo 2022.

De gamle, fredede vinduer er blevet repareret og genmonteret i facaderne. Indenfor i husene er snedkere i fuld gang med at tilpasse og genopsætte de bevaringsværdige snedkerelementer i de byggeafsnit, der er længst fremme.

 

Nyboderprojektet deltog endnu engang med et arrangement på Kulturnatten den 15. oktober 2021. Til vores glæde, besøgte mindst 200 nysgerrige gæster i alle aldre byggepladsen. Der var god stemning til arrangementet og projektets rådgivere, håndværkere og projektledere stod hele aftenen klar til at svare på spørgsmål og fortælle om arbejdet med at restaurere og modernisere de knap 300 år gamle bygninger.

 

Vi takker for i år, og håber, at I vil besøge os igen på Kulturnatten 2022!

 

På billederne ovenfor ses hhv. et hus fra byggeafsnit 2 og et hus fra byggeafsnit 1. Foto af Jens Frederiksen.

 

Stemningsbillede fra en af rundvisningerne i Nyboder som Boligkontoret foranstaltede. Foto af Jens Frederiksen.

 

Status på tidsplanen for det samlede projekt

Langt de fleste byggearbejder på pladsen følger tidsplanen og vi forventer derfor fortsat, at byggeriet står helt færdigt i 3. kvartal af 2023. De sidste forventede arbejder i 2. og 3. kvartal i 2023 omhandler primært indvendige arbejder, mangelafhjælpning og afrigning af byggeplads.

 

Vi er dog stødt på et par mindre udfordringer i byggeafsnit 1 (de korte stokke), som vi på nuværende tidspunkt forventer vil forskyde afleveringen af byggeafsnit 1. I næste naboorientering vil vi uddybe dette forhold nærmere.

Forsinkelsen i byggeafsnit 1 forventes ikke at få indflydelse på færdiggørelsen af de øvrige byggeafsnit (de lange stokke).

 

Vi har optimeret på de udvendige arbejder, hvilket har resulteret i at totaloverdækning og facadestillads i byggeafsnit 3, 4 og 5 er blevet nedtaget, og stilladset i byggeafsnit 2 forventes nedtaget omkring årsskiftet 2021/2022. Der vil blive opsat lokalt facadestillads i byggeafsnit 2-5 løbende i kortere perioder ifm. med senere arbejder.

 

Herunder har vi opdateret og samlet de overordnede milepæle i tidsplanen:

 • Byggeafsnit 1 inkl. gårdrum forventes færdigt i 2. kvartal 2022.
 • Byggeafsnit 2-5 inkl. gårdrum forventes helt færdige og klar til indflytning i 3. kvartal af 2023
 • Nærmere tidspunkt for omlægning af gader og fortov afventer Københavns Kommune.

 

Vi arbejder til stadighed på at optimere tidsplanen, og vi vil løbende orientere jer, hvis der skulle forekomme væsentlige ændringer.

 

Hvor kan du hente mere information?

Du finder praktisk information om projektet på hjemmesiden nyboderdok.dk. Her finder du også varsler, når der for eksempel er støjende, støvende og vibrerende arbejder på byggepladsen: www.nyboderdok.dk/nutid/orientering-om-byggearbejderne. Vi opdaterer varslerne hver 14. dag, og de beskriver aktiviteter på byggepladsen de kommende to uger.

 

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til byggeproces, byggeplads eller lignende, kan du kontakte os på: FES-KTP-PSO-NYBODER@mil.dk

 

Jul i Nyboder

Vi ønsker alle naboer en glædelig jul og et godt nytår!

 

I år står Nyboders juletræ ved Eidsvoll Plads.

 

 

 

I år står Nyboders juletræ ved Eidsvoll Plads.