Udbud af bygningsarbejder

22.February 2017


Udbud af bygningsarbejder

- Camilla Mørch Pedersen

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har 16. februar 2017 offentliggjort udbudsbekendtgørelse samt udbudsmateriale vedr. restaurering og modernisering af De gule stokke i Nyboder, etape 2.
 

Nyboders gule stokke er et enestående beboelseskvarter for Forsvarets ansatte i hjertet af København. Siden de blev opført på initiativ af Chr. IV fra 1631, har de dannet rammerne om Forsvarets personel. I disse år moderniseres og renoveres det historiske kvarter etape for etape. Første etape af projektet er gennemført 2009-2013. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har netop offentliggjort udbudsbekendtgørelse samt udbudsmateriale for bygningsarbejderne i forbindelse med etape 2.

 

Projektets omfang

Projektet omfatter restaurering og modernisering af fire af Nyboders gule stokke. Etape 2 omfatter i alt 54 huse i Suensonsgade, Haregade og Tigergade. Restaureringen og moderniseringen af de De gule stokke har til formål at gøre boligerne tidssvarende. Arbejderne udbydes i fem entrepriser, hvoraf de fire nu udbydes samlet, og den femte udbydes selvstændigt på et senere tidspunkt. Læs mere om udbudsbekendtgørelsen for de fire entrepriser her.

 

Visionen for Nyboder

Visionen for Nyboder er at omdanne boligerne til campusområde for ansatte i Forsvaret, som er under uddannelse på Forsvarets skoler. Resten af bebyggelsen udlægges til boliger for udstationeret personel og deres familier. At kunne tilbyde moderne, gode boliger til disse personelgrupper er et centralt ønske for Forsvarets ledelse i bestræbelserne på at fastholde det faste personel i det danske Forsvar.

 

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har doneret en bevilling på 227 mio. kr. til 2. etape af istandsættelsen af De Gule Stokke. Omkostningen til den samlede restaurering forventes at beløbe sig til ca. 338 mio. kr.

Foto: Jens Frederiksen