Omlægning af tag

29.June 2015


Omlægning af tag

- Camilla Mørch Pedersen, arkitekt og projektleder

I forbindelse med Pilotprojektet blev taget lagt om i Hjertensfrydsgade og Delfingade.

Desværre var resultatet ikke tilfredsstillende. Det skal der nu rettes op på.

 


 

I uge 24 blev der sat stillads op ved Hjertensfrydsgade 12 mod gård og gade. I ugerne 25-26 vil en del af taget blive omlagt. Denne del skal godkendes, før resten af taget omlægges.

 

Det er planen at opstille stillads omkring længen mod Hjertensfrydsgade i begyndelsen af august, uge 31, hvorefter tagomlægningen forventes at foregå over 1,5 måned.

 

I Delfingade opstiller man stillads midt i september. Nærmere information herom følger.

 

Arbejdet vil foregår med Hovedstaden Bygningsentreprise som entreprenør og Nebel & Olesen Arkitekter som rådgiver.