Blotlæggelse af de gamle huse i Nyboder

21.July 2015


Blotlæggelse af de gamle huse i Nyboder

- Camilla Mørch Pedersen, arkitekt og projektleder


I foråret 2015 er forundersøgelserne til etape 2 af restaureringen påbegyndt. Her har man valgt at strippe tre huse, da det kræver grundigere undersøgelser, når bygninger er fredede.


Blotlagte gulve i Tigergade 13- 14. Foto: Jens Frederiksen

 

Af Dorte Friis, cand. comm.


Billedet herover ligner måske et ganske almindeligt restaureringsprojekt, som vi kender det fra mange steder i landet. Men i virkeligheden er der tale om et mere end 250 år gammelt hus i Nyboders Gule Stokke.

 

De første 20 husrækker i Nyboder blev bygget til flådens personale fra 1631-1641 under Christian IV. I virkeligheden var det nok det første forsøg på at fastholde de ansatte i Forsvarets historie.
Dengang var husene kun i én etage, men mellem 1750-1800 blev de toetagers huse bygget, da man ønskede flere boliger til personalet i den stærkt voksende flåde. Det er disse huse, som Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse nu restaurerer. Boligerne bruges stadig af Søværnets ansatte den dag i dag, men Hæren og Flyvevåbnet har også fået brugsret.

 

Fredede bygninger skal undersøges grundigere

 

Da bygningerne er fredede, foretages i samtlige huse i etape 2, som omfatter Suensonsgade, Haregade og Tigergade, en fuld opmåling af de væsentlige bygningsdele samt registrering af relevante forhold til brug for den forestående restaurering.

 

”Det er man nødt til, fordi f.eks. bevaringsværdige døre eller skodder på en fredet bygning bør istandsættes i stedet for at blive udskiftet”, forklarer projektleder, Erik. B. Hansen.

 

Derudover strippes tre huse helt, og det forventes, at disse huse viser et repræsentativt billede af de resterende huses tilstand. Man skræller gulve og vægge af lag for lag for at undersøge, om der er nogle originale dele tilbage. I forbindelse med Nyboder-restaureringens pilotprojekt fandt man originale gulve et enkelt sted. De er blevet bevaret og kan ses i det pågældende hus den dag i dag.

 

I 1890’erne fjernede man ellers de originale, lerstampede gulve og erstattede dem med et klaplag af den dengang nye opfindelse, cement.

 

Generelt er der tale om en proces, hvor man langsomt finder frem til forskellige tiders måder at renovere på. I forbindelse med denne renovering er målsætningen at bevare så mange af de gamle materialer som muligt, så man stadig i fremtiden kan opleve Nyboders særlige sjæl.

 

De gamle huse er bygget på skrald

 

Mange af husene i De gule stokke i Nyboder, som restaureres i etape 2, er placeret på jord, som indeholder organiske materialer fra gammel skrald.

Eftersom Nyboder oprindeligt havde særstatus som militært område, gjaldt civile love ikke her. Det betød, at man i mange år ikke fulgte de gældende regler for renovation.

 

Den gode plads mellem de lave bygninger havde potentiale til at give beboerne masser af frisk luft, men desværre blev det almindelig praksis, at beboerne smed deres skrald i gaderne. Først i løbet af 1700-tallet kom der gradvist skik på sagerne. 

 

Alt det organiske materiale i jorden øger risikoen for, at husene sætter sig. Og hvis husene belastes yderligere under restaureringen, er der endnu større risiko for sætninger. Det kan i sidste ende resultere i revner i vægge og skævheder i f.eks. vinduer og døre.
Derfor vil der i forbindelse med restaureringen og ny indretning af boligerne være stort fokus på ikke at ændre på belastningen af fundamenter.

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har doneret en bevilling på 227 mio. kr. til 2. etape af istandsættelsen af De Gule Stokke. Omkostningen til den samlede restaurering forventes at beløbe sig til 338 mio. kr. Selve restaureringsarbejderne igangsættes i slutningen af 2016. En del af boligerne skal laves om til et særligt campus-område for studerende og kadetter på Officersskolerne. Tankegangen er at indrette fælleshuse, således at studie- og privatliv går op i en højere enhed.