Etape 2

Bygningsarbejderne i forbindelse med Etape 2 forventes udført i 2018-2020.

Nyboders gule stokke er et enestående beboelseskvarter for Forsvarets ansatte i hjertet af København. Siden de blev opført på initiativ af Chr. IV fra 1631, har de dannet rammerne om Forsvarets personel. I disse år moderniseres og renoveres det historiske kvarter etape for etape. Første etape af projektet er gennemført 2009-2013. Etape 2 forventes udført 2018-2020.

 

Aftensstemning i Suensonsgade

Foto: Jens Frederiksen

 

Projektets omfang

Projektet omfatter restaurering og modernisering af fire af Nyboders gule stokke. Etape 2 omfatter i alt 54 huse i Suensonsgade, Haregade og Tigergade. Restaureringen og moderniseringen af de De gule stokke har til formål at gøre boligerne tidssvarende.

 

Visionen for Nyboder

Visionen for Nyboder er at omdanne boligerne til campusområde for ansatte i Forsvaret, som er under uddannelse på Forsvarets skoler. Resten af bebyggelsen udlægges til boliger for udstationeret personel og deres familier. At kunne tilbyde moderne, gode boliger til disse personelgrupper er et centralt ønske for Forsvarets ledelse i bestræbelserne på at fastholde det faste personel i det danske Forsvar.

 

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har doneret en bevilling på 227 mio. kr. til 2. etape af istandsættelsen af De Gule Stokke. Omkostningen til den samlede restaurering forventes at beløbe sig til ca. 338 mio. kr.