Den gule farve

Nyboder får først sin velkendte gule farve i 1860'erne. Før den gule farve blev indført var Nyboder hvidkalket og har vel at mærke været det i længere tid af sin samlede historie, end den har været gul. Det var arkitekt og kongelig bygningsinspektør, Ferdinand Meldahl, der indførte den gule farve, som idag fremstår som en af Nyboders særlige kendetegn. Ferdinand Meldahl havde ellers planer for helt at nedrive Nyboder gennem en større udparcelleringsplan.  

 

 

Hvad er det første du tænker, når Nyboder nævnes?

Gul!

Den gule farve som Nyboder har i dag, var der ikke i begyndelsen. Nyboder var formentlig allerførst vandskuret og derefter hvidkalket. Først fra ca. 1860’erne bliver Nyboder farvet gul på foranledning af Ferdinand Meldahl, der var en af datidens store arkitekter og på det tidspunkt også Kgl. byggeinspektør. Derudover kan valget af den gule farve også skyldes sanitære forhold. Den gule farve, der blev valgt, indeholdt jernvitriol som udover at gøre kalkningen stærkere også var en smule antiseptisk - derved kunne den gule farve være med til at bekæmpe eventuel forrådnelse af bygningerne.